Toplotna pumpa vazduh-voda GAWHPC40 Bez cirkul....

Toplotna pumpa vazduh-voda GAWHPC40 Bez cirkul. pumpe, R407C

Bez cirkul. pumpe, R407C

 OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom.

Opis

 Prosečan COP (efikasnost) je preko 3,6 i još važnije je da su
preformanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom
nivou. Projektovani su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i
omogućuju grejanje ili hlađenje i zagrevanje tople vode do 55°C.
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom.
KONDENZATOR
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima,
zaštićen rešetkom.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom (opciono).
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom,
kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim
ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim
resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ručnim
resetovanjem.
Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver
tečnog freona.
HIDRAULIČKI KRUG
Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za
priključenje na instalaciju.
Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog
pritiska.
Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).
ELEKTRO PANEL
Kontaktor za kompresor,
Zaštita za kompresor,
Zaštita za motor ventilatora,
Zaštita freonskog kruga,
Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim
napajanjem),
Mikroprocesorski programabilni kontroler.
OPCIONO
Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod
odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički
postavljen).
Oplata od nerđajućeg čelika.
Daljinski kondenzator.
Spiralno cevasti izmenjivač.
Elektro grejač.

Detalji

Reviews (0)

No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.