Toplotna pumpa vazduh-voda GAWHPC05...

Toplotna pumpa vazduh-voda GAWHPC05 Sa cirkul. pumpom, R407C

Sa cirkul. pumpom, R407C

OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preoptere
ćenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabri
čkom izolacijom.

Opis

Prosečan COP (efikasnost) je preko 3,6 i još važnije je da su
preformanse u radu pri niskim temperaturama tako
đe na visokom
nivou. Projektovani su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i
omogu
ćuju grejanje ili hlađenje i zagrevanje tople vode do 55°C.
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preoptere
ćenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabri
čkom izolacijom.
KONDENZATOR
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima,
zašti
ćen rešetkom.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabri
čkom izolacijom (opciono).
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom,
kontrolnim staklom, separatorom te
čnosti-gasa, termostatskim
ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim
resetovanjem, presostatom visokog pritiska sa ru
čnim
resetovanjem.
Toplotna pumpa sadrži
četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver
te
čnog freona.
HIDRAULIČKI KRUG
Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za
priklju
čenje na instalaciju.
Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog
pritiska.
Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).
ELEKTRO PANEL
Kontaktor za kompresor,
Zaštita za kompresor,
Zaštita za motor ventilatora,
Zaštita freonskog kruga,
Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim
napajanjem),
Mikroprocesorski programabilni kontroler.
OPCIONO
Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod
odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabri
čki
postavljen).
Oplata od ner
đajućeg čelika.
Daljinski kondenzator.
Spiralno cevasti izmenjiva
č.
Elektro greja
č.

Detalji o proizvodu

Reviews

No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.