Reference

TARKETT-APSORPCIONI ČILERI


Isporuka i montaža opreme za hlađenje tehnoloških procesa:
-Apsorpcioni čileri 2x1500kW
-Rashladne kule 2x1500kW
-Cirkulacione pumpe sa pripadajućim cevovodom i armaturom
-Hemijska priprema vode